Stappenplan

Gemeenten die willen starten met FORCE krijgen exclusief toegang tot een online stappenplan. Het stappenplan bevat volgende stappen

Het stappenplan werd met de pilootgemeenten doorlopen en waar nodig bijgestuurd. Alle mogelijke feedback en toevoegingen zijn steeds welkom. Steden en gemeenten kunnen via het FORCE netwerk van elkaar leren. Zo bevordert het project kennisuitwisseling in Vlaanderen rond beweging in de publieke ruimte.

Is je gemeente ingestapt in het project, dan ontvangt u via de organisatie een wachtwoord om hier in te loggen.